DE LANGE & PARTNERS                              TRAINING EN COACHING

Welkom bij De Lange & Partners, uw partners voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Samen bieden wij u alle mogelijkheden om verandering door te maken als individu, professional of bedrijf. De formule is eenvoudig: u kunt direct doorlinken naar onze opties voor persoonlijke aanpak, of verder lezen als u op zoek bent naar een team-aanpak.

Voor vragen, een kennismaking of gewoon een fijn gesprek: aarzel niet en neem vooral contact met ons op.

 

signingcarla-e1429536779888          harryautograph-300x164

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Carla Hendriksen

Carla Hendriksen

Senior Practitioner Coach

Carla Hendriksen is gespecialiseerd verandercoach, loopbaancoach, leiderschapscoach en verzuimpreventiecoach. Voor meer informatie over een individueel coaching traject, kunt u terecht op www.carlahendriksen.nl

KLIK HIER VOOR DE WEBSITE VAN CARLA HENDRIKSEN

Harry de Lange

Harry de Lange

Ondernemend Trainer

Harry de Lange is specialist in training, supervisie en ondernemende begeleiding. Voor meer informatie over zijn aanpak en diensten, kunt u terecht op www.harry-delange.nl

KLIK HIER VOOR DE WEBSITE VAN HARRY DE LANGE

TEAM ONTWIKKELING

Collega, wat maak je MENU?
COLLEGA, WAT MAAK JE MENU?

Type: Team Event

“Samen werken, Samen koken, Samen eten, Samen weten en Samen de rotzooi opruimen”.

Dit is zeer zeker géén standaard kookworkshop…Passie voor ons vak, mensen, koken en lekker en gezellig eten valt hierin samen. Onze aanmoediging deze middag; Collega’s heb het goed samen en vier je successen!

Doel; Samenwerken bevorderen? WIE hakt WAT in de pan?

Ken je ook van die collega’s die alleen maar zoete broodjes bakken? Of van die gillende keukenmeiden? Heb je vaker met dit bijltje gehakt? Kom je hierdoor regelmatig op de koffie? Slaat de vlam wel eens in de pan? Is de koek bij jou thuis ook wel eens op? Heb je hierdoor de hond in de pot gevonden? Hoe vaak laat jij eigenlijk in je keuken kijken? Of is het eten of gegeten worden? Blijf je wel eens met de gebakken peren zitten?

Is het antwoord hierop volmondig: JA?

Dan is het de hoogste tijd voor een inspirerend “Collega, wat maak je MENU” team event Kook de sterren van de hemel samen met je collega’s en deel jouw geheime ingrediënt.

Duur: 5 uur

Locatie: Extern, met kookgelegenheid

Groepsgrootte: 4 tot 20 personen

Onze bijdrage: Humor, bourgondische sfeer, structuur, kooktips, indirecte setting waardoor groepsbinding versterkt wordt.

Investering: Maatwerk, op aanvraag

Teamcoaching
TEAM COACHING, Werken vanuit WIJ-gevoel

Type: Team Coaching

Duidelijk, overzichtelijk en no nonsens werken aan de samenwerking, resultaatgerichtheid en daadkracht van uw team.

Voor nieuwe en bestaande teams die behoefte hebben aan meer zelfinzicht en persoonlijke- en gezamenlijke effectiviteit. Helderheid binnen het systeemdenken en daadkracht aanbrengen. Invulling van taak, functie en wijze van samenwerken binnen de organisatie staan centraal.

Onderwerpen;

– Het vaststellen van het gewenste resultaat. Wat wil het team leren?

– De situatie op dit moment, de realiteit, hoe is het nu? (meetlat)

– Welke mogelijkheden zijn er om hier verandering in aan te brengen?

– In hoeverre is het team bereid om hier, op een verantwoordelijke manier, een actieplan voor op te zetten? (eigenaarschap)

– Opstellen actieplan, welke ondersteuning is hiervoor nodig om dit tot een goed einde te brengen?

– Reflecteren, het nut hiervan.

– Teamkwaliteiten en vervormingen onder de loep.

– De ijsberg met onzichtbare opvattingen.

– Verschillende fasen in teamontwikkeling, M1, M2, M3 en M4.

– Werk gerelateerde vraagstukken.

– Welke denk- en gedragspatronen zijn er in binnen het team?

– Hier-en-nu interventies

Duur: 2,5 uur per sessie, aantal sessies en frequentie in overleg

Locatie: Extern

Groepsgrootte: 4 tot 15 personen

Onze bijdrage: Inzicht bieden in eigen gedrag en dat van anderen. Het team leren hoe ze zelfstandig problemen kunnen oplossen. Bewustwording vergroten en individuele verantwoordelijkheid stimuleren, resultaatgerichtheid bevorderen.

Investering: Teamcoaching vanaf € 750,- excl. reiskosten en 21% BTW

Teambuilding Event
TEAMBUILDING EVENT –  Alles in 1

Type: Begeleiding Team-Event

Even helemaal los van de werkvloer en de waan van alle dag. Op een leuke manier actief aan de slag met je collega’s met als doel elkaar eens op een andere manier te leren kennen, het begrip en de samenwerking te versterken.

“En jij maar denken dat je collega saai is….. kom je er achter dat hij in zijn vrije tijd een adrenaline-junk is…”

“Nou jaaa zeg, dat meen je niet? Is die lastige collega vrijwilliger bij een bejaardenhuis?!… Dat had je nou nooit gedacht!”

Hoe? 

Tijdens een intakegesprek inventariseren we uw wensen en doelen. Op basis hiervan stellen we een afwisselend programma op maat voor u samen. Desgewenst regelen we alles! Vooraf maken we de uitnodiging, huren de locatie, bedenken het diner en de overnachting enz. U kunt uw volle aandacht schenken aan uw team, wij doen de rest.

Wat? 

Er is van alles mogelijk, skydiven, fierljeppen, zeilen, solex rijden, karten, koken, escape room, oldtimer rijden enz….

Duur: 1 of 2 -daagse

Locatie: Extern, naar keuze

Groepsgrootte: 4 tot 25 personen

Onze bijdrage: Alles in 1 totaalpakket. Complete ontzorging met humor en toewijding door specialisten in samenwerken & communicatie

Investering: Maatwerk teambuildingevents vanaf € 2.495, excl. reiskosten en 21% BTW

Inhouse Intervisie
INHOUSE INTERVISIE: 1+1=3

Type: Intervisiebegeleiding

2 vliegen in 1 klap! 

Kennismaken met intervisie met uw eigen team èn we helpen bij het opstarten van een intervisiegroep waarin veiligheid en vertrouwen ontstaat. De groep kan hierna op eigen kracht verder 1+1=3 toch?

Praktisch, leerzaam en leuk! Heb je behoefte aan casus gestuurd leren samen met collega’s waardoor jij kunt groeien en gemotiveerd blijft? Dan is het de hoogste tijd voor stimulerende intervisie.

Week je los uit dat wat klem zit, door zelf actuele problematiek in te brengen en hierdoor bespreekbaar te maken. Stel je open voor vragen van collega’s en kom zelf tot inzicht. Zie weer licht aan het einde van de tunnel en optimaliseer je functioneren en werkplezier.

Intervisie is een krachtig stimulerend hulpmiddel bij werkdruk, ingewikkelde werk situaties of dilemma’s.

Doel

Kennismaken met intervisie en leren om als team op eigen kracht professionele intervisie vorm te geven. Samen leren: dat is het doel!  

Duur: 3 bijeenkomsten van elk 2 uur

Locatie: Intern binnen uw bedrijf, of extern op een te huren locatie

Groepsgrootte: 4 tot 8 personen

Onze bijdrage: Professionele begeleiding. Structuur, ervaren facilitator, veiligheid, heldere randvoorwaarden, informele sfeer

Investering: InHouse maatwerk intervisie vanaf € 1.550, exclusief reiskosten en 21% BTW

Intervisie Bij Ons Aan Tafel (!) **NIEUW
Nieuw in het Noorden! – Intervisie bij ons aan tafel

Type: Intervisiebegeleiding

Wat?

Intervisie jaarreeks, 8 bijeenkomsten ter borging en groei van je professionaliteit.

Praktisch, leerzaam, lekker en leuk! Heb je behoefte aan casus gestuurd leren samen met andere professionals waardoor jij kunt groeien en gemotiveerd blijft? Wil je geboeid worden door interessante collega’s uit hetzelfde werksegment?

Dan is het de hoogste tijd voor stimulerende intervisie. Week je los uit dat wat klem zit, door zelf actuele problematiek in te brengen en hierdoor bespreekbaar te maken. Stel je open voor vragen van andere professionals en kom zelf tot inzicht. Zie weer licht aan het einde van de tunnel en optimaliseer je functioneren en werkplezier.

Intervisie is een krachtig stimulerend hulpmiddel bij werkdruk, ingewikkelde werk situaties of dilemma’s.

Doel     

Groeien in je werk, samen leren met andere (collega) professionals. Uitbreiding van je netwerk, om het beste uit jezelf te halen gedurende het hele jaar.

Voor wie?

Professionals uit bij elkaar passende werkvelden

We starten met intervisiegroepen uit de volgende marktsegmenten;

* Intervisie voor Ondernemers

* Intervisie voor Leidinggevenden

* Intervisie voor andere vakgroepen op aanvraag

Duur: Jaarreeks 8 bijeenkomsten

Locatie: De Lange & Partners training en coaching, Assen (of elders in overleg)

Groepsgrootte: 6 tot 8 personen

Onze bijdrage: Structuur, ervaren facilitator, veiligheid, heldere randvoorwaarden, informele sfeer, uitbreiding van je netwerk. Daarnaast koffie, thee, lekkere broodjes, een huisgemaakt biologisch soepje en een sapje.

Investering: € 995, exclusief  21% BTW (start bij 6 personen)

Verzuimsignalen herkennen voor leidinggevenden
Verzuimsignalen herkennen voor leidinggevenden

Type: WorkOut

Wat?

Korte, krachtige WorkOut die zichzelf ruimschoots terugverdiend.

De wet WIA (werk, inkomen en arbeidsvermogen) en de wet Verbetering Poortwachter (terugdringen langdurig zieken) hebben als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen het verzuim voorkomt, reduceert of korter maakt. Werkgever en werknemer hebben beiden inspanningsverplichting en verantwoordelijkheid om (zo nodig samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts ) de betreffende werknemer aan het werk te houden of zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Leidinggevenden spelen hierin een uiterst belangrijke rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het tijdig herkennen van veranderend gedrag bij de werknemer. Het gesprek hierover aangaan is noodzakelijk zodat er bijgestuurd of gefaciliteerd kan worden om verzuim te voorkomen. Dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, deze vaardigheid blijkt vaak nog niet voldoende ontwikkeld te zijn waardoor er onnodig verzuim tot stand komt, er afstand ontstaat tot de werkvloer en er vervanging geregeld moet worden. Kosten lopen hierdoor hoog op.

Deze WorkOut biedt leidinggevenden inzicht en de juiste tools waardoor ze beter in staat zijn om snel en effectief in te grijpen als de eerste veranderde gedragssignalen zich voordoen bij werknemers. De juiste gespreksvoering, oprechte betrokkenheid en heldere afspraken maken en bewaken.  Hiermee kan in veel gevallen een ziektetraject worden voorkomen en wordt de werknemer uit het medische circuit gehouden. Ieder is hierbij gebaat.

Doel 

Deze WorkOut behandelt op praktische wijze de belangrijkste signalen die tot verzuim kunnen leiden. Doel is dat u tot inzicht komt wat van toepassing is op uw organisatie en leiderschap.

Doelgroep 

Deze WorkOut is voor leidinggevenden en P&O’ers die direct contact hebben met medewerkers en (mede)verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het interne verzuimbeleid of protocol.

Resultaat

Na de WorkOut hebben de deelnemers inzicht in factoren die (dreigend) verzuim kunnen herkennen en terugdringen. Kennis vergroting van gedragssignalen in relatie tot verzuim.

 

Duur: 2,5 uur

Locatie: Inhouse

Groepsgrootte: 4 tot 10 personen

Onze bijdrage: Wij leren u sneller anticiperen en beter en concreter om te gaan met verzuim!

Investering: € 775, – exclusief reiskosten en 21% BTW

HISTORIE

Historie de Lange & Partners

Harry de Lange is de grondlegger van De Lange & Partners en heeft het bedrijf in 1998 opgericht. In 2005 is Carla Hendriksen in het bedrijf gestapt en zijn er een aantal bewuste keuzes doorgevoerd. De interne focus is verlegd van taaltraining naar communicatie training, (loopbaan)coaching en combinaties hiervan. De afgelopen jaren is de marktbehoefte behoorlijk gewijzigd. De Lange & Partners beweegt soepel mee in deze verandering. Online leren en e-coaching zijn onderdeel van het aanbod. Trainingen zijn interactiever, korter en krachtiger en de (loopbaan)coaching gesprekken vinden zowel face to face als online plaats. Groepstrainingen maken plaats voor persoonlijke, individuele  ontwikkeltrajecten waarin de borging meer aandacht krijgt. Problematiek rondom verzuimpreventie, mobiliteit en vergrijzing is toegenomen. De Lange & Partners is hierin een ervaren en betrouwbare meedenkende gesprekspartner voor opdrachtgevers die in staat is om op flexibele wijze de juiste partners in te zetten bij specifieke vraagstukken. Ook voor de MKB sector (midden- en kleinbedrijven) zijn we een praktijkgerichte sparringpartner bij het maken van strategische keuzes. Geheel passend binnen de actualiteit en nog steeds met de vertrouwde no nonsens mensgerichte benadering.  Laagdrempelig, korte lijnen, resultaatgericht en concreet.

CONTACT

NEEM CONTACT MET ONS OP:

14 + 14 =

Bezembinderstraat 10

9403 VT Assen

0592 372 670

www.delange-partners.nl

 

DE LANGE & PARTNERS